Filosofia

El tracte personal, directe i àgil és la característica fonamental del treball desenvolupat per aquest advocat, que permet amb això establir una plena i eficaç relació de confiança entre el client i l'advocat, que beneficia clarament la tasca i desenvolupament dels temes encomanats.

Per una banda el client se sent ben assistit i informat dels seus assumptes i per altra banda la tasca de l'advocat és més eficaç. En definitiva doncs es prima la bona comunicació entre tots dos.

Pels assumptes que no desenvolupa en les àrees de la seva pròpia activitat té establerta una amplia xarxa de col·laboradors externs que permet donar un ampli servei al client. Totes elles persones properes a l'advocat i de tota confiança i gran professionalitat.

En definitiva doncs es podria utilitzar un símil proper: “ la boutique de l'advocat ”. Les persones poden exposar els seus problemes sense cap por, sabent que el seu assumpte serà tractat amb la màxima confidencialitat sense transcendir de l'estricte relació entre client i advocat.

Al mateix temps aquest despatx utilitza tots el medis que avui en dia ofereixen les noves tecnologies. Internet facilita la informació immediata de les noves disposicions legals i de la Jurisprudència dels Tribunals mitjançant la base de dades d'una prestigiosa editorial jurídica, i al mateix temps s'estableix una nova forma de treball mitjançant la comunicació “on line” amb els Organismes Públics que permet agilitzar tots els tràmits. La firma electrònica ja és una realitat i en breu permetrà als advocats la comunicació directa amb els Jutjats i amb l'Administració en general. La societat de la comunicació avança amb rapidesa i aquest despatx està en condicions i disposició de no endarrerir-se en aquest progrés.

Scroll to Top
UA-52089637-1