Segurament mai hem sentit parlar de la "Quarta Falcidia", però és important saber quin és el seu abast en el dret successori.

De vegades succeeix que la designació d'hereu és ineficaç, per la senzilla raó que tots els béns de l’herència s'han distribuït mitjançant llegats.

Per exemple: Una herència en la que hi han dos immobles, el pare amb tres fills, Josep, Antonio i Pere, havia atorgat testament en que llegava una propietat a Josep i una altra a Antonio, tot anomenant hereu al Pere. És clar que el Pere no rep cap bé, malgrat ser hereu.

En aquests casos, la llei estableix el dret de "Quarta Falcídia" o quota hereditària mínima, que significa que com a mínim el Pere té dret a una quarta part de l'herència, i pot reduir els llegats amb aquest propòsit.

La “Quarta Falcídia" és compatible amb la legítima i el termini per reclamar-la és el de sis mesos des de que es té coneixement de la mort de la causant.